skip to Main Content
ISO 27001 Audit? 3 Tips Om Te Slagen

ISO 27001 audit? 3 tips om te slagen

Bescherming van waardevolle informatie

Met de ” rel=”noopener” target=”_blank”>ISO 27001 norm wordt beschreven hoe u de waardevolle informatie van uw organisatie beschermt. Op basis van de norm kunt u bijvoorbeeld het managementsysteem voor uw organisatie opzetten. Het systeem geeft een onafhankelijke beoordeling die u kunt gebruiken om aan te tonen dat u de informatie van uw bedrijf goed beschermt. Wij geven u drie handige tips om te slagen voor de ISO 27001 audit.

Blijf het doel voor ogen houden

Is het behalen van het ISO 27001 certificaat uw verantwoordelijkheid? Houdt dan altijd het doel voor ogen: het beschermen van de informatie binnen uw bedrijf. Voor de ISO 27001 certificering zijn er flink wat documenten die u moet voorbereiden, en het kan zijn dat hierdoor het papierwerk een belangrijkere rol gaat spelen dan het verbeteren van de beveiliging binnen de organisatie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Houdt rekening met de menselijke kant

Wanneer het aankomt op het beschermen van gegevens, hebben we het vaak over maatregelen op het gebied van ICT. Het is echter belangrijk om ook rekening te houden met de menselijke kant. Hoe moeten uw medewerkers of collega’s omgaan met informatie? Hanteert u bijvoorbeeld een clean desk policy, en moeten uw collega’s altijd de computer vergrendelen wanneer ze van hun werkplek weggaan? Ook hierover moet u beslissingen nemen.

Betrek uw collega’s bij het behalen van de certificering

Het goed beschermen van waardevolle gegevens is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het behalen van de ISO 27001 certificering is dan ook niet een taak van een persoon binnen de organisatie, maar het zou op algeheel niveau toegepast moeten worden. Oftewel, betrek al uw collega’s bij de maatregelen voor het beschermen van bedrijfsgegevens. De eindverantwoordelijke zou ook iemand moeten zijn die dagelijks met de operationele organisatie bezig is.

Meer informatie over cybersecurity en data recovery? Neem gerust eens contact met ons op.

Back To Top